วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ร้าน อี-คอสเวย์ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ไม่มี่ความเสี่ยง

อีคอสเวย์ ( eCosway ) ประเทศไทย

อีคอสเวย์ ( eCosway ) ขอเสนอ ธุรกิจ แฟรนไชส์ สำเร็จรูป ที่พร้อมจะให้ทุกท่านดำเนินการ โดยไม่ต้องลงทุน และไม่ต้องเสี่ยงเหมือน ธุรกิจ แฟรนไชส์เดิมๆที่ท่านเคยรู้จักท่านจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างโดยบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียม ความพร้อมไว้ให้ท่านเพียงแต่เตรียมตนเองให้พร้อมในการเป็นผู้ดำเนินการ ร้าน อีคอสเวย์ และมีความสุขกับการได้รับ ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ซึ่งแตกต่างจากการทำ ธุรกิจแฟรนไชส์ อื่นๆในอดีตที่ผ่านมา ที่ดำเนิน ธุรกิจ อย่างมีข้อจำกัด มากมาย


รูปแบบธุรกิจใหม่เกิดขึ้นแล้วที่เมืองไทย ท่านพร้อมจะเป็นเจ้าของ 100 ร้านแรกหรือยังรูปแบบการดำเนินการของ ร้าน อี-คอสเวย์

1.ไม่ต้องจ่ายครั้งแรกเข้า : เพียงท่านผ่านการคัดเลือกการเป็นผู้ดำเนินการร้าน อีคอสเวย์ ตามคุณสมบัติที่ทางบริษัทกำหนด ท่านไม่จำเป็นต้องกังวลใจ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ อีคอสเวย์ จะเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินเริ่มต้นในการลงทุนจำนวนมากนี้เอง ไม่ว่าจะเป็น
- การจัดหาทำเลที่ตั้งของร้าน อีคอสเวย
- ค่าใช้จ่ายในการเช่าและการตกแต่งร้าน อีคอสเวย
- ชั้นวางสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆที่ต้องใช้ในร้าน อีคอสเวย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร้าน อีคอสเวย์ ทั้งหมด

2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ : อีคอสเวย์ เป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในร้าน อีคอสเวย์ ทั้งหมด อาทิเช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เอกสารส่งเสริมการขาย อีคอสเวย์ จะเป็นผู้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในร้าน อีคอสเวย์ เพื่อสนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ การให้ความรู้และการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้ดำเนินการร้าน อีคอสเวย์ และการสนับสนุนช่วยเหลือท่านในการจัดการและบริหารร้าน อีคอสเวย์ ให้เกิดยอดขายสูงสุด ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ฟรี ทุกรายการ ท่านไม่ต้องลงทุนเงินในการทำธุรกิจ อีคอสเวย์ ท่านเพียงแต่จัดหาพนักงานขายที่จะ ช่วยท่านจัดการ โดยมีท่านเป็นผู้ดูแลร้าน อีคอสเวย์ เท่านั้น

3. ไม่ต้องจ่ายเพื่อสต็อกสินค้า : อีคอสเวย์์เป็น ผู้จัดหาสินค้าที่หลากหลายและจำนวนมากมายให้มีปริมาณมากเพียงพอต่อการขาย ท่านไม่ต้องกังวลใจเรื่องเงินที่จะต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่ามัดจำการ สินค้าจำนวนมากเมื่อสต็อกสินค้าในร้านขาดหรือหมด อีคอสเวย์ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านถึงร้าน ท่านเพียงแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลร้าน อีคอสเวย์ ของท่าน และดูแลสต็อกสินค้า เมื่อมีการขายสินค้าในร้าน อีคอสเวย์ ท่านถึงจะโอนเงินให้กับบริษัท

4. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย : อีคอสเวย์ จะเป็นผู้จัดส่งแผ่นพับสินค้าใหม่ๆ และโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าทุกเดือน ช่วยให้ลูกค้าเกิดความ สนใจเข้ามาที่ร้านค้า อีคอสเวย์ ของท่าน รวมถึง อีคอสเวย์จะเป็นผู้สรรหาสินค้าคุณภาพ สินค้าพิเศษและสินค้าสำหรับการประมูลที่ตื่นเต้นเร้าใจ และเป็นที่ ต้องการของสมาชิกรวมถึงแผนการโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้ากลับเข้ามาซื้อสินค้าในร้านค้า อีคอสเวย์ ของท่านอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา :

5. อีคอสเวย์ รับรายได้มากมายถึง 5 ช่องทางดังนี้
1.รายได้จากยอดขายหน้าร้าน
2.รายได้จากลูกค้าประจำVIP
3.รายได้จากการสร้างเครือข่ายBusiness Owner (BO.Shop)
4.รายได้จากส่วนต่างสาขา
5.รายได้จากการบริหารสาขาคุณสมบัติของผู้ดำเนินการร้าน อีคอสเวย์


1. เป็นสมาชิกของธุรกิจ อีคอสเวย์ Business Owner (BO) แล้วเท่านั้น
2.มีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ อีคอสเวย์และเป็นผู้ดำเนินการร้าน อีคอสเวย์์ แบบงานประจำเต็มเวลา
3.สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์การเป็นผู้ดำเนินการร้าน อีคอสเวย์ พร้อมคู่สมรส (ถ้ามี)
4.ผู้สมัครหลักต้องเป็นเพศหญิง ส่วนผู้สมัครรองเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้
5.ไม่ต้องจ่ายเงินสดสำหรับการค้ำประกันร้านมินิมาร์ท แต่บริษัทจะหักจากรายได้ประจำเดือนของท่านเพื่อการค้ำประกันร้านเท่านั้นแต่ เงินจำนวนดังกล่าวยังเป็นกรรมสิทธิ์ของดำเนินการร้านหากต้องการยกเลิกการ เป็นผู้ดำเนินการร้านอีคอสเวย์์จะคืนเงินค้ำประกันนี้ให้ผู้ดำเนินการร้าน อีคอสเวย์ทั้งนี้การหักเงินค้ำประกันจะเป็นการหักตามความเหมาะสมจาก รายได้แต่ละเดือน
5.1 ถ้าสามารถจัดหาผู้ค้ำประกันได้ดังต่อไปนี้คือข้าราชการระดับซี 7ขึ้นไป หรือพนักงานบริษัทเอกชนเงินเดือน 50,000 ขึ้นไปบริษัทจะหักเงินประกัน ร้านจำนวน 100,000 บาท
5.2 ถ้าไม่สามารถหาผู้ค้ำประกัน บริษัทจะหักเงินเพื่อค้ำประกันร้านจำนวน 250,000 บาท

ท่านที่สนใจสมัครสมาชิก BO จะได้รับสิทธิดังนี้
1.รับส่วนลดจากร้านอีคอสเวย์ทุกสาขาทั่วโลก
2.มอบโอกาสทางธุรกิจให้กับคนที่ท่านรัก
3.แนะนำนักธุรกิจเพื่อเปิดร้านอีคอสเวย์
4.สมัครเพื่อเปิดร้านอีคอสเวย์ ด้วยตัวเอง


สามารถติดต่อ เพื่อนัดเจอกันที่บริษัทและดูรายละเอียดผลตอบแทนที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมธุรกิจ อีคอสเวย์ ผู้มอบโอกาสแห่งทางเลือกที่ดี กว่าให้ท่าน คือ TH004492 ( โบว์ 081-8958198 )

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สมัครสามชิกอีคอสเวย์ (eCosway)

คุณสมบัติของผู้ดำเนินการร้าน
1. เป็นสมาชิกของบริษัท business owner เท่านั้น
2. มีสัญชาติไทย
3. มีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ สามารถทำงานแบบเต็มเวลาได้
4. ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสินค้า แผนการกระจายสินค้า พร้อมคู่สมรส
5. ผู้สมัครหลักต้องเป็นผู้หญิง ส่วนรองเป็นหญิงหรือชายก็ได้
6. ต้องมีอายุระหว่าง 25-55 ปี


เอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
4. แผนที่ตั้งศูนย์ พร้อมรูปภาพประกอบ


สิ่งที่คุณได้รับ
1.ร้านค้าพร้อมตกแต่ง
2.สินค้า + สตอกค์สินค้า
3.อุปกรณ์เครื่องใช้
- คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์บาร์โค๊ด เครื่องรูดบัตรเครดิตทีวีพลาสมา กล้องวงจรปิด อื่น ๆ
4. ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
5. ค่าประกันร้าน
6. รายได้ตามแผนการตลาด
7. อื่น ๆ

สนใจสอบถามรายละเอียด
Tel : 081-8958198
Email : nubeau_bobo@hotmail.com

การจ่ายผลตอบแทนของ อีคอสเวย์(eCosway)
ตัวอย่างการคำนวณรายได้ทั้งหมดของอีคอสเวย์เป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆสนใจสอบถามรายละเอียด
Tel : 081-8958198
Email : nubeau_bobo@hotmail.com

รายการสินค้าของ อีคอสเวย์(eCosway)


แคตตาล๊อกสินค้าที่มีจำหน่ายใน shop ของ eCosway(อีคอสเวย์) ในเมืองไทยตอนนี้ ซึ่งสินค้าจะทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนให้มีรายการสินค้าไม่น้อยกว่า 5,000 รายการ

เมื่อเข้าไปที่หน้าหนังสือแคตตาล๊อกหากต้องการไปยังหน้าใดให้ใส่หมายเลขหน้า

แล้วคลิ๊กที่ [go to page] ได้ทันที


กดที่รูปเพื่อเข้าสู่หนังสือแคตตาล็อก --->


บำรุงและดูแลสุขภาพ หน้า 2

เครื่องสำอาง หน้า 28

ผลิตภัณฑ์เพื่อความหอม หน้า 40

กระชับสัดส่วน หน้า 46
บำรุง และดูแลผิวกาย หน้า 54

บำรุง และดูแลเส้นผม หน้า 72

บำรุง และดูแลผิวกาย หน้า 82
บำรุง และดูแลสุขภาพ หน้า 86
อาหาร และเครื่องดื่ม หน้า 96
ดูแล และรักษาเครื่องยนต์ หน้า 98
ดูแลบ้าน และถนอมผ้า หน้า 102รายการราคาสินค้า (Product Price List)


สนใจสอบถามรายละเอียด
Tel : 081-8958198
Email : nubeau_bobo@hotmail.com

ความน่าเชื่อถือของธุรกิจอีคอสเวย์

ประวัติความเป็นมาของอีคอสเวย์ (eCosway)สนใจสอบถามรายละเอียด
Tel : 081-8958198
Email : nubeau_bobo@hotmail.com

eCosway in Thailand (ธุรกิจ อีคอสเวย์ ในประเทศไทย)


โอกาสทางธุรกิจที่ไม่เคยมีมาก่อน
eCosway(อีคอสเวย์) มีรูปแบบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า อีคอสเวย์ ให้โอกาสแก่ทุกคนได้ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาทั่วๆไปที่เกิดจากการทำธุรกิจเครือข่าย

ความสำเร็จของเราเกิดจากผลิตภัณฑ์อันหลากหลายที่ล้วนมีคุณภาพสูง ราคาย่อมเยา และวางจำหน่ายในร้าน อีคอสเวย์ ที่มีอยู่ในหลายพื้นที่ อีคอสเวย์ มีวิธีการทำงานง่ายๆ และนำไปลอกเลียนแบบได้ 4 วิธีด้วยกันในการสร้างเส้นทางแห่งรายได้ให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณสามารถ
  • แนะนำผู้สนใจให้รู้จักโอกาสทางธุรกิจ
  • แนะนำผู้คนให้ซื้อของจากร้าน eCosway สาขาใดก้ได้
  • แนะนำผู้ที่สนใจจะบริหารร้าน eCosway
  • สมัครเข้ามาบริหารร้าน eCosway
ด้วยวิธีการของ อีคอสเวย์ คุณ จะได้เรียนรู้ว่า มันช่างง่าย และน่าตื่นเต้นแค่ไหนในการเริ่มสร้างเครือข่ายของคุณเอง เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่งคง และยั่งยืนเคียงคู่ไปด้วยกันกับเรา


ผลิตภัณฑ์
เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์กับความสำเร็จทางธุรกิจ มีปัจจัยสำคัญอยู่สองประการด้วยกันนั่นคือ คุณภาพ ราคา และ ความหลากหลาย เป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้วที่ อีคอสเวย์ ได้ เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตส่วนประกอบ และวัตถุดิบชื่อก้องโลก โรงงานที่มีชื่อเสียง และนักค้นคว้าวิจัยทั่วโลก ผลที่ได้คือผลิตภัณฑ์คุณภาพอันหลากหลายครอบคลุมทุกประเภท และทวีเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นที่ต้องการตลอดเวลา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม


ราคา
บริษัทที่ทำการตลาดแบบเครือข่าย ส่วนใหญ่จะตั้งราคาผลิตภัณฑ์ไว้สูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการซื้อซ้ำ อีคอสเวย์ มี ความภาคภูมิใจในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เป็นผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้าใหม่ และการซื้อซ้ำจากลูกค้าที่ยึดมั่นในตัวผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมการขาย
รายการส่งเสริมการขาย shopper Rewards Programs ของ อีคอสเวย์ จะ ทำให้ผู้ซื้อเพลิดเพลินกับราคาที่ไม่แพง และประทับใจกับโปรโมชั่นที่หลากหลาย เช่น การลดราคา การนำเสนอสินค้าใหม่ๆ บริการแลกซื้อสินค้านราคาพิเศษ และตื่นแต้นกับการสะสมแต้มแลกรางวัล

การกระจายตัวสินค้า
คุณอาจจะเคยได้ยินว่าหัวใจของการทำธุรกิจคือ "ทำเล ทำเล และทำเล" ร้านของ อีคอสเวย์ จะ ตั้งอยู่ในทำเลที่เข้าถึงง่าย และกระจายศูนย์ให้ครอบคลุมมากที่สุด เราพยามอย่างยิ่งที่จะเปิดร้านในเขตที่พักอาศัยที่มีผู้คนหนาแน่น ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้า โดยทาง อีคอสเวย จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด ซึ่งต่างจากธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ที่จำกัดช่องทางการจำหน่าย อีคอสเวย์ จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้สะดวก และง่ายต่อผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับเรา

แผนการทำธุรกิจ
เมื่อคุณเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของ อีคอสเวย์ ในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระ (Business Owner - BO) เป้าหมายของคุณคือการสร้างเครือข่ายลูกค้าวีไอพี (VIP Shoppers) และเจ้าของธุรกิจอิสระเช่นคุณ

การผสมผสานระหว่างโอกาสทางธุรกิจระดับโลกที่ไม่เคยมีมาก่อน กับแผนรายได้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ อีคอสเวย์ ทำ ให้คุณสร้างรายได้ได้อย่างที่ต้องการ รวดเร็ว และมั่นคงตลอดไป จากการเติบโตของเครือข่ายผู้ปริโภค และเจ้าของธุรกิจอิสระทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และไม่มีขีดจำกัด ยิ่งกว่านั้นคุณยังสามารถสืบทอดธุรกิจ อีคอสเวย์ ของคุณให้เป็นมรดกแก่ทายาทของคุณ เป็นประโยชน์แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้อีกด้วย


สนใจสอบถามรายละเอียด
Tel : 081-8958198
Email : nubeau_bobo@hotmail.com